Een buitenlands uitzendbureau

Published by iworkineurope on

Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, wanneer u zaken doet met een in het buitenland gevestigd uitzendbureau? Wat zijn uw verplichtingen, wat zijn uw zekerheden? Waar moet u op letten?

Voor ieder buitenlands uitzendbureau, dat in Nederland zaken wil doen, is het onderstaande een overzicht van regels, waaraan ze zich moeten houden om u te vrijwaren van claims van UWV en/of Belastingdienst.

  • Het bureau dient bij de Kamer van Koophandel te zijn geregistreerd.
  • Het bureau dient een Loonheffingennummer te hebben. Er dient nl voor de uitzendkrachten als ze in Nederland werkzaam zijn, in Nederland Loonbelasting te worden afgedragen.
  • Er dient een NEN 4400-2 certificaat te worden aangevraagd: NEN 4400-2 certificering houdt in, dat het bureau volgens de richtlijnen van de lokale en Nederlandse wetgeving op het gebied van belasting, sociale verzekeringen, CAOs, Wet op het Minimumloon en nog vele andere zaken.
  • Eens per 3 maanden wordt door de Belastingdienst een bewijs van goed betalingsgedrag afgegeven.
  • Voor alle bij het bureau in dienst zijnde uitzendkrachten is een A1 document afgegeven (voor meer informatie over dit document klikt u op deze link).
  • Net zoals Nederland zijn vele EU landen een multiculturele en multinationale samenleving. Iedereen met een geldige werk- en verblijfstatus in een EU land kan als uitzendkracht door eenin dat land gevestigd uitzendbureau in dienst genomen worden en naar een ander EU land worden uitgezonden, zonder dat daarvoor een tewerkstellingsvergunning in Nederland behoeft te worden aangevraagd. Voor meer uitgebreide informatie over niet EU-burgers, zgn ‘derdelanders‘ verwijzen wij u naar deze pagina. Er is jurisprudentie (het zgn Essent Arrest), waarin is beslist dat derdelanders onder bovenstaande condities GEEN tewerkstellingsvergunning in Nederland nodig hebben.

Wij kunnen het bovenstaande voor u uitvoeren.

Mocht u na het lezen van het bovenstaande nog vragen hebben, dan zijn wij gaarne bereid om deze te beantwoorden. Indien u het contactformulier invult, hoort u per omgaande van ons.

 

CONTACT