Derdelanders

Definitie van ‘derdelander’

Een derdelander is een persoon met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Toelichting: Ook staatlozen worden tot derdelanders gerekend.

Er is veel geschreven, geoordeeld en veroordeeld met betrekking to derdelanders.

Er zijn situaties, waarin derdelanders het recht hebben om in een EU  staat tewerkgesteld te worden, zonder dat daarvoor een Tewerkstellingsverunning dient te worden aangevraagd, er is wel meldingsplicht.

Niet-EU-onderdanen die legaal werkzaam zijn in EU-lidstaten, hebben vrij toegang tot Nederland voor het vrij verrichten van diensten, zo heeft de Raad van State beslist. Dit wordt ook wel het ‘Essent arrest’ genoemd.

De Raad van State heeft bepaald dat Nederland geen tewerkstellingsvergunning mag eisen van werknemers die legaal werkzaam zijn in een lidstaat van de EU en ook in Nederland werken – ook al is hun werkgever niet in die lidstaat gevestigd. Deze uitspraak is een vervolg op het Essent-arrest van het Hof van Justitie. In dat arrest handelde het om een Duits uitzendbureau dat Turkse werknemers die legaal verbleven op Duits grondgebied, naar Nederland detacheerde. Voor detachering van zogeheten derdelanders en een beroep op het vrij verrichten van diensten is het dus niet vereist dat de werkgever en de werknemer in hetzelfde land wonen, dan wel gevestigd of actief zijn.

Voor de volledige tekst (auteur Ruud Blaakman) klikt u hier, een tweede artikel leest u hier