I work in europe blog

 • A guide to work in The Netherlands as an employment agency

  Working as an EU contractor or employment agency in The Netherlands Below, we have summarized a number of vital ‘ingredients’ needed to work in The Netherlands legally. The list is not complete. We are happy to advise you and be your guide in the ‘forest’ of laws and rules. Non conforming to the rules can […]

 • Nieuwe gelijkluidende uitzendCAO’s in 2020

  Geharmoniseerde cao’s zijn flinke verbetering van uitzendarbeid   De NBBU en de ABU hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over nieuwe gelijkluidende cao’s voor de uitzendsector. Deze zijn sterk vereenvoudigd en creëren een gelijk speelveld. Voor uitzendkrachten bieden de cao’s veel verbeteringen, zoals een betere rechtspositie en meer […]

 • Residence permit in Greece

  Many non-EU citizens have one dream: to become legal residents of an EU country! When you purchase a property with a value higher than 250,000 euros, you may be entitled to a residence permit for you and your family members It will give you visa-free travel throughout the EU as well as the possibility to […]

 • Sociale lasten en Loonheffing bij intracommunautaire dienstverlening

  Hoe zit het met Sociale lasten en Loonheffing bij het werken met een buitenlandse aannemer? Wat is een A1 document? Is er een TWV nodig? Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven over de volgende onderwerpen: Sociale lasten Loonheffing Tewerkstellingsvergunning (TWV) A. Sociale lasten Er wordt veel gezegd en geschreven over de A1. Werknemers van ondernemingen (dit […]

 • Misbruik van het A1-formulier

  Door het groeiend tekort aan geschoold personeel doen bedrijven steeds vaker een beroep op buitenlandse aannemers om werken in onderaanneming uit te voeren. Ook wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van in het buitenland gevestigde uitzendbureaus. Deze buitenlandse ondernemingen moeten voor hun werknemers de verplichtingen met betrekking tot het afdragen van sociale premies alsook belastingen strikt naleven, de […]

 • Vlaamse regering, steden en gemeenten tegen sociale dumping

  Het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten heeft eind 2017 een Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten goedgekeurd. Op het Vlaams Bouwoverlegcomité deelde minister-president Bourgeois mee dat het agentschap Binnenlands Bestuur via haar nieuwsbrief de lokale besturen op deze gids zal wijzen. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal de gids onder de aandacht van lokale besturen, […]

 • I work in Europe uitzendbureau

    I work in Europe start een eigen uitzendbureau! Vanuit Griekenland zal worden gestart met een nieuw uitzendbureau. De groeiende werkloosheid en de motivatie van mensen om tijdelijk in het buitenland te willen werken. In Nederland, België en Duitsland staat men te springen om mensen! Behalve met uitzenden van personeel, blijft I work in Europe […]

 • Tekort aan personeel in België loopt naar de 1 miljoen…….

  De vraag naar personeel in België is niet bij te benen! Alleen in het buitenland is nog personeel te vinden, dat voor korte of lange termijn in België wil komen werken. I work in Europe kan u daarbij helpen! Wij hebben contact met uitzendbureaus uit Litouwen, Roemenie en Engeland, dat uw personeelsprobleem kan helpen oplossen.

 • Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit

  Volkskrant 14 december 2017 Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit Nederlandse bouwbedrijven moeten alle zeilen bijzetten om de komende jaren aan voldoende personeel te komen. Door de economische groei zijn er tot en met 2022 zo’n 55 duizend nieuwe arbeidskrachten nodig op de bouwplaats, terwijl de instroom van jonge bouwvakkers achterblijft. […]

 • Waarom Payroll?

  Wat is payroll? Het principe van payroll is het overnemen van het juridisch werkgeverschap door het payroll bedrijf. U blijft zelf werkgever, alleen staan uw (nieuwe) medewerkers bij het payroll bedrijf op de loonlijst. Het enige dat u zelf dient te doen, is de recrutering, planning en aansturing van de mensen, net zoals u dat […]

 • Uitbuiting vrachtwagenchauffeurs moet stoppen!

  Dit is niet de eerste keer, dat vrachtwagenchauffeurs met schijnconstructies aan het werk gezet worden en gewoon worden uitgebuit! http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2126873/Werken-voor-300-euro-per-maand-zaak-over-mogelijke-uitbuiting-Roemeense-chauffeurs