Medi Terra

Who are we?

Medi Terra Ltd was established in Greece in 2004. Our company started as a small project developer on the island of Aegina, Greece. Soon, we started B2B with companies in The Netherlands and Germany, providing recruitment services of technically skilled people.

The crisis in Greece, the influx of refugees and the rapidly increasing unemployment (currently at 12.4% as opposed to the average in the EU of 2.6%) made clearly visible that there was a need to find work for these people in the countries where people are needed.

Medi Terra Ltd

 • On Aegina, we run a small apartment building The Beach House Apartments
 • In Athens, we have a consultancy office, forming a bridge for Dutch entrepreneurs and individuals wishing to establish in Greece
 • Consultants for foreigners, wishing to purchase property in Greece
 • Company formation in Greece
 • Accountancy services in Greece
 • Small scale project development takes place on Aegina, Ellanion Village
 • Temporary employment in The Netherlands. With a 12.4% unemployment rate, we want to help residents of Greece getting through the cold winter months by providing temporary employment in The Netherlands, which in some cases resultes in longer term or even permanent employment.
  CONTACT

  Het A1 document

  VERORDENING (EG) Nr. 883/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

  Artikel 12

  Op degene die in een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor rekening van een werkgever die daar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht en die door die werkgever naar een andere lidstaat wordt gedetacheerd om voor rekening van die werkgever werkzaamheden te verrichten, blijft de wetgeving van de eerste lidstaat, op voorwaarde dat de verwachte duur van dergelijk werk niet meer dan 24 maanden bedraagt ​​en dat hij/zij niet wordt uitgezonden om een ​​andere gedetacheerde persoon te vervangen.

  Het A1-document (voorheen E 101) is een persoonlijk document.

  Werknemers die door hun werkgever zijn gedetacheerd op een project in een lidstaat van de Europese Unie, moeten dit document in bezit hebben om aan te tonen dat ze verzekerd zijn volgens de wetgeving van hun woonland.

  Als de werknemer in meer dan één land van de Europese Unie (EU) gaat werken, moet de werkgever de bevoegde socialeverzekeringsinstelling in het land waar de werknemer woont, informeren.

  In veel landen controleren de arbeidsinspecties of een werknemer sociaal verzekerd is. Het bedrijf waar de werknemer is gedetacheerd, mag deze controle ook uitvoeren. Door het tonen van een A1-verklaring heeft de werknemer het bewijs dat hij of zij verzekerd is in het woonland. Als uw werknemer geen A1-attest heeft, kan hij of zij een boete krijgen van de inspectie.

  In Jip-en-Janneke taal:

  Een in het buitenland gevestigd uitzendbureau, dat haar werknemers naar een ander EU land uitzendt (detacheert) vraagt voor deze werknemers bij de Sociale Verzekeringsinstantie in eigen land een A1 document aan om aan te tonen, dat werkgever verplicht is om voor deze werknemers de sociale verzekeringspremies in eigen land af te dragen en dus niet in Nederland.