Derdelanders

Definitie van ‘derdelander’ Een derdelander is een persoon met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Toelichting: Ook staatlozen worden tot derdelanders gerekend. Er is veel geschreven, geoordeeld en veroordeeld met betrekking to derdelanders. Er zijn situaties, waarin Read more…