Het A1 document

VERORDENING (EG) Nr. 883/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende de co√∂rdinatie van de socialezekerheidsstelsels Artikel 12 Op degene die in een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor rekening van een werkgever die daar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht en die door die werkgever naar Read more…