I work in Europe

De historie?

Onze historie gaat terug naar de 60er jaren, wij zijn ooit begonnen met mensen uit landen buiten Europa te halen, gastarbeiders, om ons land na de 2e Wereldoorlog te herbouwen.

Later kwam de EGKS, de EEG, nu de Europese Unie, wat het makkelijker maakte om -binnen de EU- aan tijdelijk of vast personeel te komen.

De economische groei van de EU brengt met zich mee, dat er een tekort aan geschoold en momenteel zelfs ongeschoold personeel is.

Belangrijkste oorzaken zijn vergrijzing en te weinig instroom, er gaan meer mensen uit het arbeidsproces dan er instromen, en dat dan ook nog eens in een almaar groeiende economie.

 

Buitenlandse uitzendbureaus en aannemers

Door het toenemend aantal buitenlandse werkenden hebben ook buitenlandse uitzendbureaus een aannemers hun weg gevonden naar Nederland, België en Duitsland.

EU regelgeving heeft dit mogelijk gemaakt, het ‘over-de-grens-werken’ is niet alleen voor mensen, maar ook voor bedrijven binnen de EU een hoop makkelijker gemaakt.

MAAR: er zijn strenge wetten, waaraan buitenlandse uitzendbureaus en aannemers zich dienen te houden en bij geconstateerde overtreding worden zware geldboetes opgelegd. Meer informatie over het werken met een buitenlands uitzendbureau of aannemer vindt u hier.

Werving en selectie

Er zijn landen in de EU, waar de werkloosheid enorm hoog is, deze is in landen als Griekenland boven de 20%. Veel Grieken hebben inmiddels de weg naar west Europa gevonden en hebben een tijdelijke of structurele oplossing gevonden. Maar de werkloosheid in deze landen blijft hoog.

Door bureaus uit west Europa worden wervingscampagnes opgezet om mensen voor vaste banen aan te trekken.

Oplossingen van buiten de EU, derdelanders

Steeds vaker is het onmogelijk om geschikte kandidaten te vinden voor uw vacatures binnen de EU. Wat doet u dan?

Onder bepaalde condities mogen mensen met een paspoort van buiten de EU, zogenaamde derdelanders in Nederland werken. Wij hebben veel ervaring met het werken met derdelanders.

Meer over het werken met derdelanders vindt u hier.

Opleidingen

Veel werk in Nederland is zo specifiek, dat er maar een beperkt aantal mensen over deze vakkennis beschikt. Wij kunnen opleidingstrajecten voor u opzetten en begeleiden, waarbij u de door u – eventueel met onze hulp – geselecteerde kandidaten door ons laat opleiden of omscholen.

Het A1 formulier

Bij het werken met personeel uit het buitenland, werkzaam voor een aannemersbedrijf of uitzendbureau uit een ander EU land, is het zgn A1 formulier een bewijs, dat voor de werknemer de premies sociale verzekeringen in zijn woonland worden ingehouden, het A1 formulier is essentieel voor uw administratie, wanneer u met mensen uit een ander EU land werkt.

Loonbelasting en sociale lasten

Voor buitenlandse uitzendbureaus die in Nederland werzaam zijn, gelden speciale regels ten aanzien van Loonbelasting en sociale lasten. Wij hebben een eigen backoffice met de kennis in huis. Aarzelt u niet en neem contact met ons op.

I work in Europe

Wij hebben de kennis en de ervaring om werknemers en ook werkgevers te helpen met papierwerk en het beantwoorden van vragen, wij begeleiden u gedurende het gehele traject van iedere arbeidsrelatie, of het nu werkgever-werknemer, werkgever-uitzendbureau-werknemer is of opdrachtgever-aannemer.

Vragen?

Wij kunnen ons goed voorstellen, dat het bovenstaande veel vragen oproept. Aarzelt u niet om deze te stellen met het onderstaande contactformulier.

CONTACT