Er is Nederland, België en Duitsland bijna geen geschoold personeel meer vinden……..

Hoe lost U het steeds groeiende tekort aan personeel op?

In west Europa is een steeds groter wordend tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

U kunt op vele manieren personeel aantrekken:

 1. Recruteren van personeel: klik op deze link voor meer informatie
 2. Scholing van personeel: is er wel voldoende instroom op de markt? Wij zijn de I work in Europe Academy gestart, klik hier voor meer informatie.
 3. Werken met een (vaak buitenlands) uitzendbureau of een payroll bedrijf: klik hier voor meer informatie
 4. Uitbesteden van werk aan een buitenlandse (onder-)aannemer: klik hier voor meer informatie

In veel van de bovenstaande situaties krijgt u te maken met buitenlandse partijen, omdat er in eigen land gewoon geen vakmensen meer te vinden zijn.

Het werken met buitenlandse bedrijven brengt veel met zich mee:

 • Taal en cultuur: communicatie is van het grootste belang om een samenwerking te doen slagen!
 • Huisvesting en vervoer moeten goed geregeld zijn.
 • Veiligheid: in veel gevallen is een VCA diploma vereist om zeker te zijn, dat de mensen weten om te gaan met de regelgeving op dit gebied.
 • Kloppen alle papieren wel? De wetgeving op het gebied van grensoverschrijdend werken is niet eenvoudig, de mensen moeten verzekerd zijn, belastingen moeten betaald worden. Wat gebeurt er ingeval van ziekte of ongeval? Deze wetgeving kan per land verschillen.
 • Worden de mensen goed begeleid? Bij wie kunnen ze aankloppen als er vragen zijn? Wie heeft contact met het ‘thuisfront’?
 • Is het juridisch allemaal wel goed geregeld?
 • Is alles arbeidsrechtelijk in orde? Welk arbeidsrecht is van toepassing? Kloppen de arbeidscontacten?
 • Is het buitenlandse bedrijf NEN 4400 gecertificeerd?

De EU kent een strenge regelgeving, er zijn veel wetten van toepassing bij het werken over de grens.

Meer over dit onderwerp……..