Wij helpen u met het vinden van het juiste personeel!

Hoe lost U het steeds groeiende tekort aan personeel op?

In west Europa is een steeds groter wordend tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

U kunt op vele manieren personeel aantrekken:

  1. Recruteren van personeel: klik op deze link voor meer informatie
  2. Scholing van personeel: is er wel voldoende instroom op de markt?
  3. Werken met een (vaak buitenlands) uitzendbureau of een payroll bedrijf: klik hier voor meer informatie
  4. Uitbesteden van werk aan een (onder-)aannemer: klik hier voor meer informatie

In veel van de bovenstaande voorbeelden krijgt u vaak te maken met buitenlandse partijen, omdat er in eigen land gewoon geen vakmensen meer te vinden zijn.

Het werken met buitenlandse partijen brengt veel met zich mee:

  • Taal en cultuur: communicatie is van het grootste belang om een samenwerking te doen slagen!
  • Huisvesting en vervoer moeten goed geregeld zijn
  • Veiligheid: vaak is een VCA diploma vereist om zeker te zijn, dat de mensen weten om te gaan met de regelgeving op dit gebied.
  • Kloppen alle papieren wel? De wetgeving op het gebied van grensoverschrijdend werken is niet eenvoudig, de mensen moeten verzekerd zijn, belastingen moeten betaald worden. Wat gebeurt er ingeval van ziekte of ongeval? Deze wetgeving kan per land verschillen.
  • Worden de mensen goed begeleid? Bij wie kunnen ze aankloppen als er vragen zijn? Wie heeft contact met het ‘thuisfront’?

I work in Europe is een samenwerking tussen een selecte groep bedrijven. Binnen deze groep beschikken wij over de kennis en de ervaring van alle aspecten van arbeidsvoorziening, van head hunting, job search, uitzenden tot aannemen in de bouw en industrie.