Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website. Lees de voorwaarden goed door, voordat u deze Website gebruikt. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, maak dan geen gebruik van deze Website. Het gebruik van de website impliceert dat u deze voorwaarden accepteert. De voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. SITE TOEGANG

1.1 U zult in staat zijn om toegang te krijgen tot een groot deel van deze website zonder dat u zich hoeft te registreren. Bepaalde delen van deze website zijn alleen toegankelijk na registratie.

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 Het is toegestaan om onze website te gebruiken voor uw eigen doeleinden en om materiaal van deze website af te drukken of te downloaden, mits u geen inhoud wijzigt zonder onze schriftelijke toestemming. Materiaal op deze website mag niet online of offline worden gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming.
2.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle materiaal op deze website zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en mogen niet worden gereproduceerd zonder onze schriftelijke toestemming.
2.3 Behoudens paragraaf 2.1, mag geen enkel deel van deze website worden verveelvoudigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. WERKZOEKENDEN

3.1 Door u aan te melden bij onze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Werkzoekenden geven toestemming aan I work in Europe Ltd om CV’s te distribueren door middel van marketing kanalen en verkooppunten. Onze organisatie zal zich inspannen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

4. Uptime

4.1 Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is. Echter, websites soms downtime ondervinden als gevolg van server en andere technische redenen. Wij zijn niet aansprakelijk indien deze website om een van deze redenen tijdenlijk uit de lucht is.
4.2 Deze Website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van problemen, zoals een systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle. Waar mogelijk zullen we proberen om onze bezoekers van tevoren te waarschuwen van onderhoudsproblemen.

5. BEZOEKER GEDRAG

5.1 Met uitzondering van persoonsgegevens, waarvan het gebruik valt onder onze Privacy Policy, zal alle materiaal dat u verzendt of publiceert op deze website worden beschouwd als niet-merkgebonden en niet-vertrouwelijk. Tenzij u anders bepaalt, zijn wij vrij om materiaal te kopiƫren, openbaar te maken, te distribueren en voor andere doeleinden te gebruiken.
5.2 Bij het gebruik van deze website is het niet toegestaan om materiaal of gegevens te plaatsen:
(A) waarvoor u niet alle noodzakelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen;
(B) die discriminerend, obsceen, pornografisch, lasterlijk is, tot rassenhaat aanzet, privacy schendt, die ergernis of ongemak kan veroorzaken aan anderen, waarvan het gedrag kan worden beschouwd als een strafbaar feit, aanmoedigt tot of aanleiding geeft tot een burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet in het Verenigd Koninkrijk;
(C) die schadelijk is, computervirussen, Trojaanse paarden, beschadigde gegevens, of andere potentieel schadelijke software of data.
5.3 We zullen volledig samenwerken met de overheid in gevallen van een gerechtelijk bevel waarbij we de identiteit of andere gegevens van een persoon bekend moeten maken, die in strijd met Paragraaf 4.2. handelt.

6. LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

6.1 Eventuele links naar websites van derden op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. We hebben niet iedere website beoordeeld en hebben geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites van derden of hun inhoud.
6.2 Als u wilt linken naar deze website, kunt u dat doen onder de volgende voorwaarden, nl dat:
(A) u op geen enkele wijze impliceert dat wij diensten of producten onderschrijven, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen;
(B) u geen valse informatie over ons verstrekt;
(C) u geen link maakt naar een website die niet uw eigendom is; en
(D) uw website geen content bevat, die beledigend, controversiele inhoud bevat, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon in strijd met de wet in het Verenigd Koninkrijk.
6.3 Als u ervoor kiest om te linken naar onze website in strijd met Paragraaf 5.2, dient u ons geheel schadeloos te te stellen voor enig verlies of schade als gevolg van uw daden.

7. NIEUWSBRIEF

7.1 Door de toetreding tot de ik werk in Europa website stemt u in abonnee worden van onze nieuwsbrief. Let op: deze lijst wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Indien u van onze nieuwsbrief mailinglijst wenst te worden verwijderd selecteert u de ‘opt-out’ optie.

8. DISCLAIMER

8.1 Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van het materiaal op deze website. Wij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het materiaal maken op deze website . Het materiaal op deze website kan verouderd zijn, of in zeldzame gevallen onjuist, wij hebben geen verplichting om ervoor te zorgen dat dit materiaal juist of up-to-date is.
8.2 Het materiaal op deze website wordt verstrekt zonder enige voorwaarden of garanties van welke aard dan ook.

9. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Noch wij, noch enige andere partij (al dan niet betrokken bij het produceren, onderhouden of leveren van deze website), is aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade die het gevolg is voor u of een derde als gevolg van uw of zijn gebruik van onze website. Deze uitsluiting omvat onderhoud of reparatie kosten en, zonder beperking, alle andere directe, indirecte of gevolgschade, en of uit onrechtmatige daad of contract of anderszins in verband met deze website.
9.2 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals gedefinieerd door de Unfair Contract Terms Act 1977) uitsluiten of beperken; (ii) fraude; (iii) verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie; of (iv) aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het recht van het Verenigd Koninkrijk.

10. Inzake bevoegdheid

10.1 Deze voorwaarden worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met het Engels recht. Elk geschil, dat in verband met deze juridische verklaring zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid de Rechter in Engeland en Wales.

11. Onze gegevens

Onze bedrijfsnaam is:
I work in Europe Limited

Ons bedrijfsadres is:
168, Church Road, Hove & Brighton, BN3 2DL East Sussex, Verenigd Koninkrijk