Vlaamse regering, steden en gemeenten tegen sociale dumping

Het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten heeft eind 2017 een Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten goedgekeurd. Op het Vlaams Bouwoverlegcomité deelde minister-president Bourgeois mee dat het agentschap Binnenlands Bestuur via haar nieuwsbrief de lokale besturen op deze gids zal wijzen. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal de gids onder de aandacht van lokale besturen, intercommunales en autonome gemeentebedrijven brengen. Na de positieve evaluatie van het samenwerkingsprotocol tussen de federale Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en het Facilitair Bedrijf is een ontwerp van samenwerkingsprotocol met de Vlaamse regering uitgewerkt.