Πросто Европейська платформа

Хто ми?

I work in Europe є частиною груп компаній, створених в ряді європейських країн, що працюють в сфері транскордонної зайнятості. Наші дочірні компанії створені у Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщині, Литві, Болгарії та Греції, і ми розширюємося!
Ми маємо ліцензію для працевлаштування тимчасових працівників у Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Франції і Німеччини. Ця ліцензія вимагає від нас дотримання дуже суворих правил трудового законодавства.
Наш веб-сайт переведений на 10 мов і ми плануємо додати ще більше мов! Ми охоплюємо всі куточки Європейського Союзу і навіть увесь інший світ!
Якщо ви хочете переїхати в іншу країну ЄС, ми будемо шукати постійну позицію для вас з хорошим роботодавцем!
В ЄС налічується понад 1 мільйон вакансій, тому ми впевнені, що і для вас є робота!

Європа сьогодні

Населення Європейського Союзу – понад 500 млн жителів, з яких 26 мільйонів безробітні! Багато з цих людей висококваліфіковані, але не можуть знайти підходящу роботу у себе в країні. Але все ж є багато вакансій, – так в Великобританія і Німеччина пропонує більш 1 млн робочих місць! У США, Канаді, Близькому і Далекому Сході, Азії, Австралії важко знайти висококваліфікованих робітників.

I work in Europe пропонує роботу для людей з великою різноманітністю навичок.