Tag Archives: A1

  • Sociale lasten en Loonheffing bij intracommunautaire dienstverlening

    Hoe zit het met Sociale lasten en Loonheffing bij het werken met een buitenlandse aannemer? Wat is een A1 document? Is er een TWV nodig? Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven over de volgende onderwerpen: Sociale lasten Loonheffing Tewerkstellingsvergunning (TWV) A. Sociale lasten Er wordt veel gezegd en geschreven over de A1. Werknemers van ondernemingen (dit […]