Payroll Europe

Wat is Payroll Europe?

Payroll Europe is een project van I work in Europe, waarin Uitzendmakelaars het middelpunt zijn tussen medewerkers en clienten in Nederland, België en Duitsland.

Wij zijn in staat om scherpe tarieven aan te bieden voor payrolling door massa-inkoop van uren, een lean-and-mean backoffice en het ontbreken van een log administratief orgaan.

Uiteraard maken wij gebruik van moderne apps om de administratieve rompslomp tot een absoluut minimum te beperken.

Onze taak bestaat uit het begeleiden van de Uitzendmakelaars, zij kunnen zich concentreren op datgene, waar zij goed in zijn: uitzenden!

Voor het uitvoeren van de taken als payroll bedrijf, worden er hoge eisen gesteld, zoals het bezitten van de nodige vergunningen, certificeringen, alsook de financiele draagkracht om grote aantallen personeelsleden te verlonen. Welnu, aan alle eisen wordt door de payroll providers voldaan! Wij zien erop toe, dat cerrtificeringen up to date blijven, de liquiditeit wordt bewaakt en ook alle afdrachten worden gedaan.

Wilt u meer weten over ons concept, of wilt U Uitzendmakelaar worden?

Stuur ons een mail: info@iworkineurope.com, of stuur een sollicitatieformulier in!