Flexmigranten blijven langer

Een op de vijf (19%) blijft tussen de 27 en 52 weken in Nederland (2014: 15%).

Gespecialiseerde uitzenders

Van de uitzendbureaus die flexmigranten ter beschikking stellen bestaat iets meer dan de helft (53,8%) van hun totale uitzendbestand uit arbeidsmigranten. Bij bijna een kwart van de leden maken de flexmigranten zelfs meer dan 90% van hun totale uitzendbestand uit. Dit zijn leden die met name gespecialiseerd zijn in het uitzenden van flexmigranten. Bij ruim een kwart van de leden (27%) is maximaal 10% van hun uitzendbestand flexmigrant.

De sectoren waarin de meeste flexmigranten werkzaam zijn, zijn de logistieke sector (32%), de land- en tuinbouw (samen 25%) en de voedingsindustrie (18%). Noord-Limburg, Noord-Holland-Noord en Noordoost Brabant zijn de regio’s met de meeste flexmigranten. De meeste flexmigranten werken als productiepersoneel, gevolgd door agrarisch personeel en technisch-/bouwpersoneel.

Voor het volledige artikel klikt u hier