De uitzendmakelaars

De toenemende tekorten aan passend personeel in een steeds sneller bewegende economie bepalen voor een groot deel de flexibiliteit van een onderneming. Het gaat over groeien en weer krimpen, een dynamisch evenwicht dat sterk onder invoed staat van het steeds kleiner wordende aanbod op de arbeidsmarkt.

Een arbeidsmarkt, die niet alleen Nederland en België beslaat, maar de gehele Europese Unie, met een inwonersaantal van meer dan 500 miljoen!

De Uitzendmakelaars is een team van professionals, onder de paraplu van I work in Europe, dat uw vacatures helpt in te vullen, dat kan zijn met uitzendbureaus,  detacheringsbedrijven of aannemers.

Al deze bedrijven worden door ons gemonitord en moeten aan zeer strenge eisen voldoen.

Het gaat om onder meer:

 • Het up-to-date houden van bedrijfsgegevens
 • Veiligheid, denk onder meer aan VCA, VCU
 • NEN 4400-1 resp 4400-2
 • CAO en loonvolgendheid
 • Wet op het minimumloon
 • Vergunningen België en Duitsland Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
 • Controle op A1 en toezien op de naleving van EU verordening 883/2004 (zie link)
 • Bewijzen van goed betalingsgedrag bij fiscus en sociale verzekeringsorganen
 • Betalingen van onkostenvergoedingen
 • Voor Belgie: Limosa aanmeldingen en afdrachten PDOK
 • Voor Duitsland: SOKA Bau