I work in Europe NL

Wie zijn wij?

Onze historie gaat terug naar de 70er jaren, wij zijn ooit begonnen met mensen uit landen in de Europese Unie, waar een hoge werkloosheid was, terwijl er in het welvarende westen een groot tekort aan arbeidskrachten was.


Belangrijkste oorzaken zijn vergrijzing en te weinig instroom, er gaan meer mensen uit het arbeidsproces dan er instromen, en dat dan ook nog eens in een almaar groeiende economie.

 

 

I work in Europe

Vanuit ons in 2004 opgerichte komen wij binnenkort op de markt. Wij willen een kleine bijdrage leveren aan het verminderen van de sterk toenemende werkloosheid in Griekenland en het Nederlandse bedrijfsleven helpen met het helpen oplossen van een groot tekort aan personeel.

Buitenlandse uitzendbureaus

Buitenlandse uitzendbureaus zijn in groten getale aktief in Nederland, EU regelgeving heeft dit mogelijk gemaakt. Er zijn strenge wetten, waaraan buitenlandse uitzendbureaus zich dienen te houden en bij overtreding worden zware geldboetes opgelegd. Meer informatie over het werken met een buitenlandse uitzendbureaus vindt u hier.

Oplossingen van buiten de EU, derdelanders

In Nederland werkt veel personeel van buiten de EU, zogenaamde derdelanders.

Onder bepaalde omstandigheden mogen derdelanders in Nederland werken. Wij hebben veel ervaring met het werken met derdelanders. Indien u meer wilt weten over het werken met derdelanders, klikt u dan op deze link.

Opleidingen

Veel werk in Nederland is zo specifiek, dat er maar een beperkt aantal mensen over deze vakkennis beschikt. Wij kunnen complete opleidingstrajecten voor u opzetten, waarbij u de door u – met onze hulp – geselecteerde kandidaten door ons laat opleiden of omscholen.

Het A1 formulier

Bij het werken met personeel uit het buitenland, werkzaam voor een aannemersbedrijf of uitzendbureau uit een ander EU land, is het zgn A1 formulier een bewijs, dat voor de werknemer de premies sociale verzekeringen in zijn woonland worden ingehouden, het A1 formulier is essentieel voor uw administratie, wanneer u met mensen uit een ander EU land werkt.. Voor meer informatie klikt u op deze link.