European Labour Compliance Agency

European Labour Compliance Agency (ELCA)

 

Europeanen die (tijdelijk) in een ander EU-land werken, hebben recht op hetzelfde loon als collega’s die uit dat land komen. Ook hebben zij recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en CAO. Onderhandelaars van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben een akkoord bereikt over aanpassing van de ‘detacheringsrichtlijn’.

Het akkoord, dat in 2020 ingaat, moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Zo zijn bouwvakkers uit Oost-Europa voor Nederlandse werkgevers nu vaak goedkoper, wat gewoon een vorm van slavernij is!

In het akkoord is sprake van een maximale termijn voor detachering van een jaar, met een mogelijke verlenging van zes maanden. Werkgevers moeten reis- en verblijfkosten apart vergoeden en mogen die niet meer van het loon aftrekken. Ook hebben de gedetacheerde buitenlanders recht op dezelfde toeslagen als hun vakgenoten.

‘Verschillen overwonnen’

Over de kwestie is lang onderhandeld. Vooral Oost-Europese landen verzetten zich, uit vrees dat hun werknemers moeilijker aan de slag komen in rijkere landen.

PvdA’er Agnes Jongerius, die namens het Europees Parlement de onderhandelingen voerde, is blij dat de partijen eruit zijn. “Collega’s kunnen weer collega’s zijn en niet langer concurrenten”, zegt ze in een reactie. “De landen van Europa hebben hun verschillen overwonnen, oost en west, werkgevers en werknemers.”
(Bron: NOS 1 maart 2018)

Wat gaat er op dit moment allemaal mis?

1. Arbeidsrecht, loonvolgendheid

We hebben het hier over: belastingen, sociale zekerheidspremies, arbeidsvoorwaarden, labour compliance.

Ieder land heeft haar eigen wetgeving en toezichthouders. Ieder land kent haar eigen arbeidsvoorwaarden en op te bouwen rechten.

In Nederland kennen we voor buitenlandse ondernemingen NEN 4400-2, die een vorm van zekerheid geeft. Voor meer informatie over NEN 4400-2 klikt u op deze link

In Belgie kennen we Limosa, een registratiesysteem, zodat controleren de instanties kunnen zien, wie waar aan het werk is, wie de werkgever is, wie de opdrachtgever is.

In Duitsland kennen we een registratie bij het Zollamt.

Maar wie controleert dit en wie legt sancties op bij overtreding?

Vaak komt het echter voor, dat buitenlandse werknemers slecht betaald worden, geen recht hebben op vakantiegeld, vakantiedagen, laat staan een pensioenopbouw.

Ook worden buitenlandse werknemers vaak gehuisvest in slechte woningen en is er geen enkele vorm van begeleiding, met andere woorden: moderne slavernij!

2. Veiligheid

Op het gebied van veiligheid zijn zaken niet goed geregeld, zo is er geen uniforme standaard op dit gebied. In Nederland kennen we VCU (zie deze link), andere EU landen hebben geen of andere normen voor veiligheid.

3. Vergunningen

Voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten binnen de EU zijn vergunningen nodig, hier wordt vaak overheengestapt, later worden bedrijven geconfronteerd met enorme boetes.

European Labour Compliance Agency (ELCA)

Wij zijn bezig met het plan, waarin we dit allemaal willen kanaliseren, real time gegevens willen kunnen uitwisselen met de diverse instanties, die daarmee een efficienter stuk gereedschap in handen hebben.

  • ELCA wordt in het leven geroepen om een uniforme standaard te maken, die gaat gelden voor alle EU landen;
  • ELCA zal hierbij gebruikmaken van de ‘common denominator’ van de huidige in de EU vigerende regels;
  • Aan deze standaard zal continu worden gewerkt
  • ELCA wordt het nieuwe Europese keurmerk

 

Hieronder leest u het Advies van het Europees Economich en Sociaal Comité

EESC advies

ExpertreportTheenforcementoftheprincipleofequalpayforequalwork