Disclaimer

Legal Disclaimer

  • I work in Europe Ltd treedt op als agent en niet als contractpartij.
  • Het contract voor een bepaalde onderaanneming gebeurt steeds rechtstreeks tussen de aanvrager en de aanbieder.
  • I work in Europe Ltd kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de goede uitvoering van een contract.
  • De verantwoordelijkheid hiervoor ligt exclusief bij de contracterende partijen.
  • Aansprakelijkheid van I work in Europe is beperkt tot het edrag, dat gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering