Sociale lasten en Loonbelasting bij het werken met een buitenlandse aannemer

Hoe zit het met Sociale lasten en Loonbelasting bij het werken met een buitenlandse aannemer? Wat is een A1 document?

Er wordt veel gezegd en geschreven over de A1. Werknemers van ondernemingen (dit kunnen uitzendbureaus, aannemersbedrijven, onderhoudsbedrijven zijn), die buiten hun ‘eigen’ land (hun woonland) werken, blijven normaal gesproken sociaal verzekerd in hun woonland.

Zij moeten dan -en meestal doet de werkgever dat voor hun- bij de instantie, waar ze sociaal verzekerd zijn, een aanvraag indienen voor een A1.

Een A1 document wordt ook wel een detacheringsverklaring genoemd. Vroeger heette het een E101.

Deze A1 is een verklaring, dat de werknemer verzekerd is in zijn woonland, uitgezonden is op een bepaald project, waarop de A1 geldig is. De A1 is dan een zekerheid, dat de werknemer in zijn woonland verzekerd is voor de sociale verzekeringen.

De wetgeving, waarin een en ander is vastgelegd is hier te vinden. Om u veel leeswerk te besparen, komt het er in het kort hier op neer:

Een onderneming, die in het buitenland gevestigd is en die in Nederland mensen ter beschikking stelt of als (onder-)aannemer een werk aanneemt, dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om voor haar ‘uitgezonden werknemers’ een A1 verklaring te krijgen:

  1. De onderneming dient in ‘eigen land’ substantiele activiteiten te verrichten
  2. De mensen, die in het buitenland worden ingezet, komen niet ter vervanging van ‘lokale’ personeelsleden
  3. De mensen, die worden ingezet, dienen ‘normaal’ in dienst te zijn van de onderneming (dus er dient een arbeidsovereenkomst te zijn)

De A1 is een persoonlijk document, waarin worden vermeld: werknemer, werkgever en opdrachtgever. De A1 wordt in de meeste gevallen door de werkgever aangevraagd.

De A1 heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden.

(Naast de bovenvermelde eisen is er ook de eis van loonvolgendheid, dwz buitenlandse werknemers moeten minimaal hetzelfde loon ontvangen als hun Nederlandse collega’s, met andere woorden, in bijvoorbeeld de bouw dient de bouw CAO te worden gevolgd, zie deze link).

A-1

Misbruik, oneigenlijk verkregen A1 verklaringen

Helaas komt het voor, dat werknemers in een ander land aan het werk zijn en in het bezit zijn van een -meestal door hun werkgever- op onjuiste gronden gebaseerde aangevraagde A1 aan het werk zijn.

Wat heeft dit als consequentie?

  • De werknemer is niet verzekerd
  • De familieleden van werknemer zijn dan ook niet verzekerd
  • De werkgever is strafbaar, omdat er op onjuiste gronden een A1 is aangevraagd en verkregen
  • De opdrachtgever van werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van de sociale verzekeringspremies.

Loonbelasting

De A1 verklaring betreft ALLEEN de sociale verzekeringen. Met Loonbelasting is het anders gesteld.

Hier is de ‘183 dagenregeling’ van toepassing, in sommige gevallen zijn er verdragen tussen Nederland en andere EU landen, die de 183 dagenregeling in meer detail hebben afgesproken. Meer informatie over de 183 dagenregeling treft u hier aan

Posted in: