België 3 nieuwe wetten: Werkbaar Wendbaar Werk – Hervorming Wet 1996 – E-Commerce

Eind 2016 zijn 3 nieuwe wetsvoorstellen in België goedgekeurd, deze hebben een behoorlijke impact op arbeid en voorwaarden.

De verschillende maatregelen in het Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk bieden een antwoord op de vraag hoe we onze economie competitiever kunnen maken, de jobs van de mensen werkbaar en de arbeidsmarkt wendbaar.

Voor de volledige tekst van de wet, klikt u op deze link