Buitenlandse aannemers

Aannemers: het probleem wordt met de dag groter, er is niet meer aan goed personeel te komen, iedereen heeft werk, onderaannemers zitten vol en werken stagneren.

U wordt bijna gedwongen om uit te wijken naar een buitenlandse (onder-)aannemer.

MAAR

Wat voor consequenties heeft dit?

  • Houdt de buitenlandse aannemer zich wel aan de wet, in eigen land en in het land, waar gewerkt wordt?
  • Hoe zit het met sociale verzekeringen?
  • Belasting: in welk land wordt die afgedragen?
  • Wat is de betekenis van een A1?
  • Hoe zit het met verblijfsvergunningen?
  • Hoe zit het met werkvergunningen?
  • Hoe zijn huisvesting en vervoer geregeld?
  • Worden de lonen op tijd betaald?
  • Houdt men zich aan loonvolgendheid?

Wij kunnen u van dienst zijn en al deze aspecten voor u monitoren.

Bij het werken met een onderaannmeer uit het buitenland krijgt u te maken met mensen uit een ander cultuurgebied, andere werkmethodieken, vaak andere bouwmaterialen, waar vaak een gewenningsperiode nodig is.

Dit betekent vaak, dat de verwachte produktie vaak in de eerste week of weken nog niet bereikt wordt en dat daar wederzijds begeleiding en ook begrip voor moet worden opgebracht.

Taal en cultuur spelen ook een belangrijke rol, elkaar verstaan en elkaar begrijpen zijn twee heel verschillende zaken. Bij het werken met een buitenlandse aannemer komt veel meer begeleiding kijken, dan wij gewend zijn. Wat wij ‘gewoon’ vinden, is vooor een ander wellicht helemaal niet gewoon.

Wonen, transport zijn voor ons ‘gewone’ zaken. De buitenlandse aannemer en zijn personeel zijn ver van huis en leven onder heel andere omstandigheden als u en ik. Het weg zijn van familie brengt andere zaken met zich mee.

Interesse: vul het formulier in