Werken in Nederland, België en Duitsland

Hoe zeker ben ik van mijn zaak in Nederland of België, wanneer ik personeel inleen of werk uitbesteed?

Door de economische groei is er een groeiende vraag naar personeel. Personeel, dat in eigen land niet meer of nauwelijks beschikbaar is. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de diensten van (vaak buitenlandse) aannemers, uitzendbureaus, detacheringsbureaus om deze vacatures tijdelijk of permanent te kunnen invullen.

Dit levert veel vragen inzake legaliteit en sociale verzekering op!

  • Zijn de werknemers goed verzekerd?
  • Waar kunnen ze aankloppen ingeval van ziekte?
  • Worden ze niet onderbetaald?

Daarenboven moeten deze werknemers worden begeleid, taalcursussen doorlopen, gehuisvest te worden en vooral begeleid te worden in hun nieuwe werk- of woonland!

I work in Europe werkt als adviesbureau bij het werken met aannemers, uitzend- en detacheringsbureaus uit diverse landen; het gaat hier met name om contacten met de overheid, het toezien op de verplichte aangiften (zoals Loonbelasting, Limosa, PDOK, SOKA Bau), het zich houden aan loonvolgendheid, wet op het Minimumloon om u zekerheid te geven, dat de opdrachtnemers zich aan alle door de overheid gestelde verplichtingen houden. Wij checken NEN 4400-2, WKA verklaringen en ook de loonadministratie.

  • Voor meer informatie over Limosa: klikt u op deze link.
  • Voor meer informatie over NEN 4400-2 klikt u op deze link.
  • Meer informatie over loonvolgendheid vindt u op deze link

Recruitment

Wij beschikken over een netwerk van professionele recruiters in vele EU landen en zelfs daarbuiten!

Q label

Wij stellen hoge eisen aan onze recruiters, I work in Europe is een garantie voor professionele recrutering. Onze kandidaten worden zorgvuldig gescreend en geinterviewd.

Daarnaast Stellen wij hoge eisen aan onze opdrachtgevers, die de kandidaten goed dienen te verzorgen. Vaak gaat het om situaties, waar na een aantal maanden werken ook de familieleden van de kandidaten voorgoed naar het nieuwe woonland verhuizen, hetgeen veel werk met zich meebrengt.

Payroll Europe

Wij bieden payroll services aan, waarbij het juridisch werkgeverschap wordt overgenomen door het payroll bedrijf, dat de door u geselecteerde werknemers in dienst heeft, het werkgeversrisico op zich neemt, in het bezit is van alle vergunningen, de verloning voor haar rekening neemt, en zorg draagt voor alle afdrachten sociale lasten en loonbelasting.

NBBU Fasensysteem: Bovengenoemde payroll geschiedt conform de NBBU CAO. Voor een heldere uitleg van het fasensysteem klikt U op deze link

Meer informatie omtrent Payroll Europe vindt u op deze link

De Uitzendmakelaars

Ons team De Uitzendmakelaars (klik op deze link) vindt voor uw vacatures de juiste oplossing!