Werken in Nederland en België

Hoe lossen we het almaar groeiende tekort aan personeel op?

Door de snelle economische groei is er een toenemende vraag naar personeel. Personeel, dat in eigen land niet meer of nauwelijks beschikbaar is. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de diensten van aannemers, uitzendbureaus of detacheringsbureaus om deze vacatures tijdelijk of permanent in te vullen. Projecten in Nederland en België komen onder druk door een schrijnend tekort aan personeel.

I work in Europe treedt op als adviesbureau wanneer u gaat werken met uitzend- en detacheringsbureaus, payroll bedrijven of aannemersbedrijven uit diverse landen; het gaat hier op het toezien op de verplichte aangiften (zoals Loonbelasting, Limosa, PDOK), het zich houden aan loonvolgendheid, wet op het Minimumloon om u zekerheid te geven, dat de opdrachtnemers zich aan alle door de overheid gestelde verplichtingen houden. Wij checken NEN 4400-2, WKA verklaringen en ook de loonadministratie. Onder aan deze pagina treft u een uitleg van een aantal van deze termen aan.

Payroll services in Nederland en België

Indien u op zoek bent naar een degelijke oplossing voor tijdelijk personeel, dan kunnen wij voor u in contact brengen met een degelijke payroll onderneming.

Dit bedrijf beschikt voor het werken in Nederland over NEN 4400-1 en VCU en beschikt over bewijzen van goed betalingsgedrag bij de fiscus en sociale verzekeringsinstellingen.

In Nederland wordt de NBBU CAO gevolgd: voor een heldere uitleg van het fasensysteem klikt U op deze link

Voor het werken in België beschikt het bedrijf over de verplichte vergunningen, in België kan ook in de Bouwsector worden uitgezonden!

Werken met een uitzendbureau uit de EU

Het werken met een uitzenbureau van buiten Nederland levert vaak vragen mbt de legaliteit op.

  • Zijn de werknemers wel verzekerd?
  • Wordt er voor goede huisvesting gezorgd?
  • Kloppen alle papieren wel?
  • Zijn de A1 documenten geldig?

Er komt een groot aantal zaken kijken bij het werken met een uitzendbureau van buiten Nederland. Zo dient voor de  werknemers de loonbelasting in Nederland te worden afgedragen en zijn de werknemers in het woonland verzekerd, MITS ze in het bezit zijn van een geldige A1 verklaring, afgegeven door het sociaal verzekeringsinstituut in het land waar het bureau gevestigd is. Voor Nederland dient een buitenlands uitzendbureau in het bezit te zijn van NEN 4400-2 certificering. 

In België geldt een vergunningsplicht voor uitzendbureaus en dienen zij haar werknemers bij Limosa aan te melden. Voor detacheringsbureaus gelden in België zeer strenge regels!

I work in Europe heeft een aantal buitenlandse uitzendbureaus tegen het licht gehouden, administraties gecontroleerd en ook werknemers geinterviewd om er zeker van te zijn dat er volgens de regels gewerkt wordt. Wij kunnen u adviseren, met welk bureau te werken. Onze consultants zullen u tijdens het gehele traject begeleiden.

  • Voor meer informatie over Limosa: klikt u op deze link.
  • Voor meer informatie over NEN 4400-2 klikt u op deze link.
  • Meer informatie over loonvolgendheid vindt u op deze link