Tekort aan personeel in Nederland en België werkt misbruik in de hand

Hoe lossen we het almaar groeiende tekort aan personeel op?

België mag Bulgaarse bouwfirma's vervolgen voor sociale fraude - Bouwjobs

Het groeiende tekort aan personeel in west Europa trekt steeds meer mensen uit de andere EU landen aan. Deze mensen worden vaak door uitzendbureaus, recruiters en aannemersbedrijven naar het westen gehaald om daar te werken.

Maar:

 • Houden de werkgevers zich wel aan de regels?
 • Worden er wel sociale lasten en belastingen afgedragen?
 • Hoe zit het met zaken als vakantiegeld, ziekte?
 • Zijn de werknemers wel goed verzekerd?
 • Wordt er voor passende huisvesting gezorgd?
 • Wie begeleidt de mensen?

Ondanks de verplichte registratie en strikte regelgeving zijn er nog steeds werkgevers, die zich niet storen aan de regels.

I work in Europe beschikt over een uitgebreid netwerk van professionele recruiters. Zij zijn in staat om uw vacature bij de juiste kandidaat te presenteren en U de juiste man of vrouw te vinden.

I work in Europe is geassocieerd met bedrijven, die zich aan de regels houden, hun personeel verzekeren, lonen betalen, die conform de regelgeving zijn, ervoor zorgen dat mensen van alle door de overheid voorgeschreven documenten zijn voorzien, vergunningen worden aangevraagd, kortom, met een compleet dossier veilig aan het werk kunnen gaan.

Werken met een uitzendbureau of een aannemersbedrijf uit de EU

Het werken met een uitzenbureau van buiten Nederland levert vaak vragen op.

 • Zijn de werknemers wel verzekerd?
 • Wordt er voor goede huisvesting gezorgd?
 • Kloppen alle papieren wel?
 • Zijn de A1 documenten geldig?

Er komt een groot aantal zaken kijken bij het werken met een uitzendbureau van buiten Nederland of België. Zo geldt voor Nederland, dat voor de  werknemers de loonbelasting in Nederland wordt afgedragen vanaf de eerste werkdag en zijn de werknemers in het eigen woonland verzekerd, MITS ze in het bezit zijn van een geldige A1 verklaring, afgegeven door het sociaal verzekeringsinstituut.Voor Nederland dient een buitenlands uitzendbureau in het bezit te zijn van NEN 4400-2 certificering. 

In België geldt een vergunningsplicht voor uitzendbureaus en dienen zij haar werknemers bij Limosa aan te melden. Voorts zijn in België zeer strenge regels met betrekking tot loonbelasting en sociale lasten!

Loonvolgendheid betekent, dat een ingeleende werknemer minimaal hetzelfde loon moet verdienen als zijn collega’s in het land van tewerkstelling.

I work in Europe heeft een aantal buitenlandse uitzendbureaus tegen het licht gehouden, administraties gecontroleerd en ook werknemers geinterviewd om er zeker van te zijn dat er volgens de regels gewerkt wordt.

 • Voor meer informatie over Limosa: klikt u op deze link.
 • Voor meer informatie over NEN 4400-2 klikt u op deze link.
 • Meer informatie over loonvolgendheid vindt u op deze link

U kunt ons voor advies bereiken met dit contact formulier