Europe-wide job board

1224 – Directievoerder drinkwaterproductiebedrijf

Wijk aan Zee, Noord-Holland, Netherlands

Job Description

Start 2 december tot eind eind augustus 2018, standplaats Velserbroek en Wijk aan Zee

Voor een transformatie project aangaande een drinkwaterproductiebedrijf zijn wij per direct op zoek naar een directievoerder. Het betreft een project voor 2 jaar.
De nadesinfectie is de laatste stap in het drinkwaterproductieproces op de betreffende locatie en behelst op dit moment een chloordioxide dosering.
In de toekomst zal de nadesinfectie plaats vinden door toepassing van UV-licht. Daartoe wordt in het
project ‘UV nadesinfectie PSM’ (hierna: PSMUV) de chloordioxide installatie vervangen door een UV
installatie.

Om deze procesverandering door te voeren is ombouw van het chemicaliëngebouw noodzakelijk; dit gebouw wordt getransformeerd naar het (toekomstige) UV. De UV-installatie wordt in de kelder van het bestaande gebouw gerealiseerd, inclusief een extra pompfase. Tevens wordt een nieuwe laagspanningsruimte gerealiseerd en wordt de bestaande
spoelwaterbuffer in het zandfiltergebouw opgesplitst in twee delen. Op het terrein wordt divers leidingwerk aangepast en er worden (nood)overstortvoorzieningen getroffen, waaronder een nieuw aan te leggen overstortleiding en overstortbuffer.
Ten behoeve van de ombouw wordt het chloordioxideproces buiten bedrijf gesteld en het chemicaliëngebouw nagenoeg functievrij gemaakt.
Om bovenstaande te realiseren is onze opdrachtgever op zoek naar een directievoerder.

Functieprofiel:
De directievoerder heeft de eindverantwoordelijkheid ten aanzien van het algehele bouwproces. Hij vormt het aanspreekpunt voor zowel de opdrachtgever als voor de aannemer. Onder de verantwoordelijkheid van de directievoerder voeren de toezichthouder(s), technische specialisten hun werkzaamheden uit.
De directievoerder leidt de bouwvergaderingen, zorgt voor de verslaglegging, rapporteert over de voortgang (GOKIT) aan de opdrachtgever. Verder vormt de directievoerder voor de directe omgeving (omwonenden, gemeente, vergunningverlener) het eerste aanspreekpunt.
De directievoerder is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn directievoeringteam, bestaande uit o.a. de toezichthouder en technische specialisten. Door middel van het controleren van het dagelijks bij te houden logboek, planning, document voert de directievoerder de kwalitatieve eindcontrole uit.
In het bouwproces zal de directievoerder actief de belangen van de opdrachtgever bewaken en waar mogelijk de aannemer hier in sturen. Dit sturen zal in harmonie met de aannemer gebeuren. Belangrijk hierbij is dat de directievoerder moet voorkomen dat door een actieve opstelling de aannemer de verantwoordelijkheid van het bouwproces af gaat schuiven. De aannemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het bouwproces.

Overleg
De directievoerder is aanwezig bij / organiseert de volgende overlegronden

 • Bouwvergadering: leidt de bouwvergaderingen, zorgt voor de verslaglegging, rapporteert over de voortgang (GOKIT) aan de opdrachtgever
 • Financieel overleg met aannemer
 • Voortgangsoverleg met opdrachtgever

Technisch (eindcontrole):

 • Vakinhoudelijke controle van alle engineeringdocumenten
 • Accorderen van de engineeringdocumenten (vrijgave voor constructie)
 • Bijhouden van een lijst van wijzigingen
 • Technisch controle van de uitvoering
 • Technische afname / opstellen restpunten lijst
 • Eindcontrole afwerking restpuntenlijst
 • Eindcontrole as-built documentatie
 • Eindcontrole / Accorderen van Plan van Toezicht

Financiën

 • In overleg met de opdrachtgever zal de financiële bevoegdheid voor het uitgeven van meerwerk worden vastgesteld.
 •  eindcontrole van ingediende termijn betalingen (beoordeelt termijnstaten en 4-weeks resp. weekrapporten van de aannemer);
 • opstellen financiële maandrapportage, incl. bespreking met opdrachtgever
 • eindcontrole van ingediende meer en minderwerken, advisering aan de opdrachtgever over de redelijkheid / billijkheid van het meer en minderwerk. In het advies wordt naast de technische beoordeling (juist / onjuiste oplossingen) ook advies gegeven over de omvang van de werkzaamheden.

Gevraagd wordt:

 • Minimaal HBO niveau
 • In bezit van technische opleiding (WTB, Elektrotechniek, Bouwkunde, Civiel, Infra)
 • Ervaring op het gebied van drinkwaterproject met speciale aandacht voor hygiënisch werken
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van Projectmatig werken en risicomanagement
 • Gedegen kennis van kantoorautomatisering / ervaring met MS project, Sharepoint, Autocad
 • Flexibel
 • Sterke persoonlijkheid
 • Mondeling en schriftelijk vaardig
 • Analytisch
 • Zelfstandige functie en veel eigen verantwoordelijkheid
 • Contacten leggen en afspraken maken met aannemerij, interne klanten (PWN)
 • Opstellen van diverse documenten om de voortgang van het project te managen
 • Pré is woonachtig in Noord-Holland
 • In bezit van eigen auto

Job Categories: Building - construction - industry, Country, Project Manager, and The Netherlands. Job Types: full-time. Job expires in Endless.

547 total views, 1 today

Apply for this Job